Música Nostra, ... De dia i de nit

Música Nostra, ... De dia i de nitSpotify
 • Música Nostra
 • ... De dia i de nit
 • Blau CD 111
 • 1996

Bolero de s'amor platònic des sol i sa lluna

 • Quan es sol riu, sa lluna plora,
 • quan ella guaita, ell cau i es fon,
 • amor que ets llum, amor que ets ombra,
 • amor que gira i volta el món.
 • No hi ha mai temps per ses besades,
 • no hi ha dies ni nits d'altre color;
 • no hi ha moment per a s'abraçada,
 • com al·lots van jugant a conillons.
 • Ja són les set de s'horabaixa
 • i es sol cansat se'n va dormir.
 • Damunt la mar voguen ses barques
 • i foc encès és l'infinit.
 • Sa lluna surt tota mudada
 • perquè vol festejar i mai no pot.
 • Amb un vestit color de plata
 • ballarà dins ses ones amb enyor.
 • Quan surt es sol de matinada
 • es estels fugen poc a poc,
 • sa lluna espera enamorada
 • i es sol li envia es set colors.
 • Com cada dia a trenc de s'auba
 • des de lluny s'encomanen amb tristor:
 • - Fins a demà, lluna estimada.
 • - Fins demà, sol, que alegres es meu món.
Música: Pep Toni Rubio.
Lletra: Miquela Lladó.
Bongos: Toni Amengual.
Pujar

Fandango des carreró

 • Carreró fosc de sa pena,
 • que ets de mal travessar;
 • per un dia que rigueres
 • ara et toca de plorar.
 • Per un amor que tengueres,
 • aprengueres a estimar.
 • I ara que ja no t'estimen,
 • sens amor no hi saps estar.
 • No t'enamors, joveneta,
 • des canari volador,
 • que se'n va de branca en branca
 • festejant sa flor millor.
 • Aquesta ja és sa darrera
 • que cant en es teu portal,
 • sa lluna diu que me'n torni
 • perquè tu no hi vols guaitar.
Música i lletra: Miquela Lladó.
Bongos: Toni Amengual.
Pujar

Bolero de primavera

 • Hivern que vas cap altres terres,
 • vestit de níguls i de vent,
 • du-te'n ses hores de ses penes
 • que d'altres aires ja n'és temps.
 • I van obrint-se ses finestres,
 • i van florint es portals,
 • sentint es cos com s'enamora,
 • cercant amors, trobam amants.
 • Ets benvinguda, primavera,
 • vestida de sol i cel blau,
 • que pintes de flors ses voreres
 • i tens tresors de pluja suau.
 • La mar vestida amb randes blanques
 • per tu se posa a ballar
 • i ses palmeres se pentinen
 • quan saben que tu has d'arribar.
 • Amor que arribes per un dia,
 • ocell de pas, flor d'una nit,
 • una cançó per despedida
 • i flors d'enyor duc en es pit.
 • Tu, que me prens ses nits i es dies,
 • per què no em prens es desig,
 • que en fa des teus braços captiva
 • i des teus ulls eslau rendit?
Música: Pep Toni Rubio.
Lletra: Miquela Lladó.
Bongos: Toni Amengual.
Pujar

Jota de sa potada

 • Ai!
 • Sa jota de sa potada,
 • n'hi ha que la ballen bé,
 • emperò jo no la sé,
 • perquè no la m'han mostrada.
 • Vet-aquí quatre cèntims,
 • comprarem macarrons,
 • un i mig de mongetes,
 • dos i mig de siurons.
 • A sa plaça des toros
 • hi ha un guàrdia civil
 • que festeja na Pepa
 • i na Susaina des fil.
 • Ai!
 • Si m'haguéssiu vist venir
 • per dins un camp de terrossos,
 • es meu cor se'm feia trossos
 • per arribar prest aquí.
 • Vet aquí quatre cèntims,
 • comprarem macarrons,
 • un i mig de mongetes,
 • dos i mig de siurons.
 • A sa plaça des toros
 • hi ha un guàrdia civil
 • que festeja na Pepa
 • i na Susaina des fil.
 • Ai!
 • Madona de sa Cabana,
 • aixecau-vos dematí
 • i veureu es sol sortir
 • vermell com una magrana.
 • *Entre agulles i fins,
 • entre fils i cotó,
 • si no em dónes sa peça,
 • te duré a sa presó.
Música: popular.
Lletra: popular / *L'Amo en Xesc, de Son Cloquis.
Pujar

Fandango des tres amors

 • Tenc un amor mariner
 • que m'ha regalat ses ones,
 • m'ensenya camins d'estels
 • per si em vull fer pescadora.
 • Un altre tenc en es camp
 • que em regala sementers,
 • perquè vegi es sol quan cau
 • i per a sembrar clavellers.
 • I un altre tenc a ciutat
 • que m'ha oferit es carrers,
 • però diu que seran meus
 • quan només festegi amb ell.
 • Adéu, an es tres amors,
 • ja no vull cantar-lis més,
 • que un amor de tres cantons
 • no pot esser vertader.
Música i lletra: Miquela Lladó.
Acordió: Zuonko.
Pujar

Jota de sa pintura

 • M'agraden més es teus ulls
 • que el voltar d'una rodella
 • i es teus llavis tan vermells,
 • més que un camp ple de roselles.
 • *M'agrada quan tu me mires,
 • jo t'entenc sense parlar
 • i es meu cos és una festa
 • de carrers enramellats.
 • Ai, Pintura,
 • clavell de dos mil colors,
 • aigo de bones olors,
 • ramell de peres madures!
 • Vós qui amb so mirar matau,
 • matau-me sols que em mireu,
 • que més m'estim que em mateu
 • que viure si no em mirau.
 • Una vida, dues vides,
 • quantes vides teniu vós?
 • Vós teniu sa meva vida
 • i sa vida de tots dos.
 • Ai, Pintura,
 • clavell de dos mil colors,
 • aigo de bones olors,
 • ramell de peres madures!
 • Adiós! Ai, guapa pintura,
 • regalo de los meus ulls,
 • que amb so mirar vós ne duis
 • es cor de ses criatures!
 • Aquesta ja és sa darrera
 • que cantarem per aquí
 • i qui mos vulgui sentir
 • haurà de venir a darrera.
 • Ai, Pintura,
 • clavell de dos mil colors,
 • aigo de bones olors,
 • ramell de peres madures!
Música: Pep Toni Rubio / Miquela Lladó.
Lletra: *Miquela Lladó / Madó Francisca Mas de Valldemossa.
Pujar

Fandango pollencí

 • Tantes coses jo tenia,
 • me prenguéreu ses més bones,
 • i heu deixat aquest cor meu
 • com guitarra que no sona.
 • Roser de sa meva vida,
 • per a qui fas tantes de flors?
 • T'has vestit de mil colors,
 • tanmateix ningú no et mira.
Música: popular.
Lletra: Miquela Lladó.
Pujar

Jota des peuet

 • Són males de manejar,
 • estimat meu, dues eines
 • són males de manejar:
 • dues en vols festejar
 • i amb una t'hi veus amb feines?
 • *S'han vestit de mil colors,
 • es arbres que hi ha a sa plaça
 • s'han vestit de mil colors,
 • perquè totes ses al·lotes
 • ja tenen festejador.
Música: popular.
Lletra: popular / *Miquela Lladó.
Pujar

Mateixa de ses flors

 • Totes ses flors colliria
 • per donar-te enteniment
 • i sa que més t'ho diria
 • és sa flor des pensament.
 • Flor de clavell,
 • digues-li que m'esperi,
 • que me'n vaig amb ell,
 • duc un ram de murtra
 • per a es seu capell.
 • Ai, clavell, ai capell!
 • Que m'esperi, que me'n vaig amb ell!
 • Ai, taronger!
 • Amor que no mata
 • te fa viure bé,
 • un dia te gela
 • i un altre t'encén.
 • Taronger, taronger!
 • Amor que no mata, te fa viure bé.
 • Ai, aquest sol,
 • que m'ha secat es arbres
 • sense fer cap flor!
 • Ai, ai, es arbres, sense fer cap flor!
Música: popular.
Lletra: Miquela Lladó.
Pujar

Es Jaleo

 • Pum, pum! que no ho sentiu?
 • Es tambor i es flabiol!
 • Es cavalls ja s'arrepleguen
 • per anar an es Caragol!
Música i lletra: popular.
Pujar

Per ballar tot seguit (max mix)

 • *Sa carritxera
 • Entre vorera i vorera
 • tu me deies: "Ram de flors!"
 • I ara que ja no me vols
 • me dius: "Adéu, carritxera!"
 • Mira per on, tenc ballera,
 • mira per on, ballaré.
 • Tant si mires com no mires,
 • pes teus ulls no em moriré.
 • Jota de s'oliva
 • Vaig anar a collir oliva
 • en es poble d'Orient
 • i no em donaren calent,
 • per això jo m'he amagrida.
 • A sa rota hi tenc un pi
 • que fa albercocs i cireres
 • i síndries i meloneres,
 • al·lota, que hi vols venir?
 • Mateixa sollerica
 • Quan me parlen de casar,
 • sempre dic que no estic bona,
 • quan pens en aquella dona,
 • que s'homo la va tupar.
 • Es can can ballaria
 • i es can can ballaré,
 • ses sabates de goma
 • i es vestit de paper.
 • Mateixa de primavera
 • Per ballar aquesta mateixa,
 • ala! curro, mira't-hi!
 • Ai! Quina dona és aqueixa,
 • per encativar un fadrí!
 • Jota de llevant
 • Es gallet jove
 • Tenc un gallet jove,
 • comença a cantar,
 • canta tot lo dia
 • com un rossinyol.
 • Per no estar tot sol,
 • cerca companyia,
 • morenita del alma,
 • cerca companyia.
 • Es gall he perdut
 • i no l'he trobat,
 • per si el cas el veis,
 • ell és escuat,
 • ell és escuat,
 • de dos mil maneres
 • i du mostaxeres
 • i foc encarnat.
 • Bolero de la paloma
 • Són perilloses
 • balcones i finestres:
 • són perilloses
 • per ses mares que tenen
 • filles hermoses.
 • Boleros sevillanos
 • Bolero de sa molinera
 • Bolero mariner
 • Bolero del sen Pere
 • 'Tura't, 'tura't,
 • 'tura't, 'tura't, al·lota,
 • ben aviada,
 • si no t'atures,
 • seràs 'turada.
Música: popular / *Miquela Lladó.
Lletra: popular / *Miquela Lladó.
Pujar

Jota des tirotatíi

 • (Instrumental)
Música: Pep Toni Rubio.
Pujar

Mateixa de l'amo en Xesc de Son Cloquis

 • S'estel de sa matinada
 • no dóna tanta claror
 • com vós donau resplendor
 • es dia que hi anau mudada.
 • Ja m'ho diràs, Margalida,
 • en haver d'anar a Ciutat,
 • es camí estarà enramat
 • de brots de murta florida.
 • En es davantal,
 • tira-li cossetes,
 • no els hi tiris fortes,
 • que li faràs mal,
 • i olé i olé, que li faràs mal.
 • T'enganaré,
 • ja pots estar alerta,
 • que t'enganaré,
 • que si tu no t'atures
 • jo m'aturaré.
Música i lletra: popular.
Pujar

Bolero de s'amor platònic des sol i sa lluna

 • (Instrumental)
Música: Pep Toni Rubio.
Bongos: Toni Amengual.
Pujar