Caponnam

[Barcelona, 1995] Web Correu electrònic

--

--

--

Youtube
Cap on 'nam, Mar enllà...
  • Cap on 'nam
  • Mar enllà...
  • Ona Digital ODCD 97
  • Estiu 1998
Cap on 'nam, Roda el món i torna al Born
  • Cap on 'nam
  • Roda el món i torna al Born
  • Blau CD 231
  • Tardor 2000