Agenda

L'ordre d'aparició dels grups als esdeveniments a priori és alfabètica. Ara bé, si l'organització d'algun esdeveniment, ho demana expressament, aquest ordre variarà i quedarà marcat amb un "sic".

Si sabeu d'alguna ballada, mostra o recital que vulgueu publicar aquí, podeu enviar un e-mail a: agendasaraus@gmail.com.